Deze wegwijzer biedt geen bindend subsidieadvies maar fungeert als eerste oriëntatie en suggestie voor verder onderzoek. De wegwijzer is dan ook onderhevig aan de interpretatie van de gebruiker en geen garantie voor het vinden van de juiste subsidie.